HƯỚNG DẪN CHƠI

Trong khi tham gia bất kỳ trò chơi nào, điều tiên quyết cần có là đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân. Do đó trước khi tiến hành chơi, bạn cần hiểu rõ hết những vấn đề liên quan nhằm đảm bảo cuộc vui diễn ra một cách trọn vẹn