Có một thật tế ít ai phủ nhận là: bạn sẽ trông hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình và cảm xúc tình dục mạnh mẽ mãnh liệt hơn cho cả 2 người nếu sở hữu những chiếc khuyên đeo vùng kín ở những chổ hiểm

Đọc thêm