DỤNG CỤ XỎ KHUYÊN VÙNG KÍN

 Để đeo được những chiếc khuyên ấn tượng, bạn phải trãi qua một công đoạn đầu tiên là xỏ lổ để đeo khuyên. Để vết thương mau lành, tránh nhiễm trùng khi tự mình thực hiện công tác tạo lổ bạn phải dùng các dụng cụ xỏ khuyên vùng kín chuyên dụng

Đọc thêm