Trứng rung điều khiển từ là là những dòng trứng rung tình yêu không dây, có phạm vi bắt sóng điều khiển từ 5m cho đến không giới hạn khoản cách