TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN

Ngân hàng Á Châu, stk: 192995509

Ngân hàng Vietcombank, stk: 0181003563161

Số Momo: 0909616623