TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN

Ngân hàng Á Châu, stk: 192995509, Chủ tk: Nguyen Thanh duoc

Ngân hàng Vietcombank, stk: 0181003563161, Chủ tk: Nguyen Thanh duoc

Số Momo: 0909616623

Nguyen Thanh Duoc