TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Bạn muốn kiếm thêm thu nhập nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn kinh doanh nhưng chưa tìm được nguồn hàng giá tốt? Bạn sợ chôn vốn vì ôm hàng quá lâu? Bạn không có thời gian để xử lý đơn hàng? Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết dễ dàng khi cộng tác cùng DungCuYeu

Bạn chỉ việc tìm khách hàng, mọi thứ còn lại hãy để DungCuYeu lo. Bạn không cần sợ thông tin khách bạn bị chúng tôi lấy, bởi vì chúng tôi quan tâm lợi ích lâu dài trong sự cộng tác cùng đạo đức và uy tín trong kinh doanh. Nếu vẫn chưa tin tưởng, bạn có thể tự tạo đơn bằng các app đơn vị giao hàng của bạn( chọn kho hàng tại địa chỉ DungCuYeu) sau đó gửi mã đơn hàng cho DungCuYeu để chúng tôi đóng gói và dán mã lên và gửi đến bưu cục giúp bạn

Mỗi giao dịch thành công bạn sẽ nhận mức hoa hồng 15% trên tổng giá trị của đơn