TUYỂN DỤNG

Bạn có kỹ năng viết bài quảng cáo bán hàng, bạn có kỹ năng sản xuất video quảng cáo rewiew sản phẩm, hay bạn là lập trình viên website…bạn muốn có thêm thu nhập hãy liên hệ với shop chúng tôi để nhận những công việc hù hợp kèm mức thu nhập thoả đáng

Liên hệ chúng tôi